S-QA-5

 
STATISTICA & QA: METODE POBOLJŠAVANJA KVALITETE
S-QA-5CILJ TEČAJA

Cilj tečaja je specijalistička izobrazba za uporabu statističkih metoda i tehnika u istraživanju, razvoju te poboljšavanju kvalitete proizvoda i usluga primjenom StatSoft-ovih programskih proizvoda na osobnom računalu.


NAMJENA

Tečaj je namijenjen stručnjacima koji rade na unapređenju i razvoju procesa i proizvoda, upraviteljima proizvodnje, tehnolozima, te stručnom i operativnom osoblju koji rade na prikupljanju, obradi i analizi podataka unutar sljedećih zadataka:

 • unapređivanje procesa i kvalitete proizvoda
 • planiranje i provođenje pokusa za potrebe projektiranja i kontrole procesa
 • planiranje razine kvalitete i njenog poboljšavanja
 • optimizacije kvalitete, troškova proizvodnje i poslovanja

Program je prikladan i za osobe drugih usmjerenja koje rade na poslovima osiguranja kvalitete po zahtjevima normnog niza ISO 9000.


PROGRAM TEČAJA

1. UVOD

 • Principi ISO 9000:2000 – procesni pristup; Zahtjevi ISO 9001:2000
 • Programi poboljšavanja i metodologija poboljšavanja kvalitete
 • Uporaba statističkih tehnika i metoda

2. STATISTIKA – pojmovi i definicije

3. ORGANIZACIJA PROGRAMSKOG SUSTAVA STATISTICA

 • Moduli i Windows okruženje
 • Korisničko okruženje – različite mogućnosti izbora posla

4. FORMIRANJE DATOTEKA

 • Formiranje datoteka – tablica s podacima: varijable (stupci), uzorci (redovi)
 • Unos podataka i izmjene, dodavanje, ispravljanje, brisanje, spremanje i sadržaj tablice
 • Prijenos podataka iz drugih programskih paketa: MS Excela, Lotusa 123, dBasea, Paradoxa, SPSS…
 • Spajanje dvije ili više datoteka; formiranje manje datoteke iz veće
 • Razvrstavanje podataka, izmjene stupaca i redova
 • Standardizacija podataka
 • Kontrola podataka prije obrade

5. PLANIRANJE I ANALIZA POKUSA

 • Faktorski plan i analiza; puni faktorski plan; djelomični faktorski plan
 • Uporaba modula DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS
 • Taguchiova metoda ortogonalnog rasporeda faktora; izbor modela; analiza rezultata
 • Metode pokusa s faktorima u:
  • dvije razine tipa 2k-p bez i s blokiranjem
  • tri razine tipa 3k-p
  • kombinirano dvije i tri razine
 • Metode pripreme mješavina – jednostavne i mješavine s ograničenjem faktora

6. ANALIZA VARIJANCE

 • Faktori i varijable, varijanca, statistički test
 • Korelacija među varijablama – uporaba modula QUICK STATISTICA
 • Regresijska analiza – linearna jednadžba regresije
 • Višestruka analiza – uporaba modula BASIC STATISTICS AND TABLES
 • Dvo i višefaktorska analiza – uporaba modula ANOVA/MANOVA

7. ISO NORME IZ PODRUČJA PRIMJENE STATISTICE U SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE


Napomena:

Tečaj se odvija na osnovi programskih paketa američke kompanije StatSoft, Inc. Svaki polaznik tečaja ima na raspolaganju PC na kojem prati objašnjenja i postupke voditelja, odnosno sudjeluje u rješavanju zadanih primjera iz prakse. Sadržaj i trajanje tečaja može se prilagoditi korisnicima.


TRAJANJE TEČAJA

Tečaj traje 12 sati. Termin po dogovoru.


Važno!

StatSoft-ov "CERTIFICATE OF ATTENDANCE OF AUTHORIZED STATISTICA COURSE" dobivaju svi redoviti polaznici tečaja.