Primjeri

Quality Assurance – Primjeri

 


Planiranje kvalitete i praćenje ostvarenja
plana uporabom Ppk i QI indeksa


Koeficijent svojstva proizvoda, cilj i minimum: Ppk


Praćenje kvalitete proizvoda po svim karakteristikama


Kvaliteti se mora posvetiti osobita
pažnja u procesu proizvodnje


Ujednačena kvaliteta proizvoda – prosjek, a varijacije
ne prelaze kontrolne granice, Ppk >1


Uporaba kontrolnih karata omogućuje uočavanje
poremećaja u procesu i preventivno djelovanje


Utvrđivanje preciznosti metoda
ispitivanja, mjernih uređaja, mjeritelja

Usporedba preciznosti dviju laboratorijskih metoda


Ocjena rada operatera pri upravljanju procesom


Stalno unapređenje kvalitete – zahtjevi tržišta,
smanjenje troškova, povećanje profita


Paretov dijagram za uočavanje značajnosti uzroka
zastoja u proizvodnji, troškova, reklamacija i njihovo smanjenje


Korelacija i jednadžba regresije za utvrđivanje vrijednosti
utjecaja procesnih parametara na kvalitetu