Rudarenje podataka

Kako prepoznati kupca ili korisnika Vašeg proizvoda i usluga? Kako promijeniti ili unaprijediti proizvod ili uslugu da ih korisnik prepozna? Kako uspješno pristupiti reklamiranju proizvoda ili usluga? Kako prepoznati buduće ponašanje i potrebe korisnika i kako unaprijediti proizvod ili uslugu da ih zadovolji na vrijeme. Kako pronaći skrivene zakonitosti i ponašanja? Kako unaprijediti poslovanje i ostati konkurentan?

Odgovori na ovakva pitanja mogu se pronaći u analitičkoj disciplini zvanoj “rudarenje podataka” (data mining) koja je sastavni dio područja poslovne inteligencije (business intelligence).

Bitne karakteristike takvog pristupa su:
 • Učinkovit rad s velikom količinom podataka iz različitih izvora (data warehousing).
 • Pronalaženje novih i nepoznatih zakonitosti u podacima (hidden information).
 • Različiti prikazi odnosa, veza i trenda (charts, tables).
 • Izgradnja jedinstvenog modela veza i odnosa (prediction modelling).
 • Projekcija, simuliranje budućeg ponašanja na osnovu modela (trending).
 • Implementacija modela na već postojećim podacima u sustav (customizable).
 • Otvorenost prema drugim aplikacijama i rješenjima kao nadopuna i unaprjeđenje (open architecture).
 • Stalno poboljšavanje i unaprjeđenje modela s novim podacima (model improvements)
 • Široko područje primjene: CRM sustavi (Custom Relationship Management), projekcije poslovanja banaka, osiguravajućih društava i kartičara, tržišne komunikacije (marketing), kontrola kvalitete proizvoda i sl

Systemcom nudi zainteresiranim tvrtkama izradu koncepta rudarenja podataka, odnosno izvedbu tog postupka nad njihovim podacima, te također odgovarajuće tečajeve i konzultacije. Statistička i/ili matematička obrada podataka, izvrsna vizualizacija, pronalaženje determinističke ili heurističke zakonitosti, pa sve do izrade prognostičkog modela podataka – mogući su dio ove usluge.

Rješenja koja nudimo osnivaju se na našoj ekspertizi i izvrsnom softverskom paketu Expert Data Science tvrtke TIBCO® Software Inc. koji pruža:

 • veliki izbor metoda, postupaka i algoritama za rudarenje podataka,
 • jednostavnost – “drag&drop sučelje,
 • učinkovitost pri istraživanju i prezentaciji podataka,
 • povezivanje različitih i višestrukih izvora podataka,
 • prilagodbu za obradu ekstremno velike količine podataka,
 • fleksibilnost, brzinu i efikasnost obrade.