O nama

SYSTEMCOM JE ORIJENTIRAN PREMA KORISNIKU

Pristup u pružanju usluga temelji se na izgradnji kvalitetnih odnosa kao važan dio svakog projekta u Systemcom. U suradnji s partnerima i njihovim timovima produbljuje se ne samo znanje i tehnologija, nego i kulturne vrijednosti i poslovni ciljevi. Njegujemo:

  • poštovanje pojedinca i timski duh,
  • postizanje kvalitete procesa i proizvoda,
  • visoku razinu poslovne i profesionalne etike.

Dali smo veliki doprinos hrvatskom prijevodu i promociji dokumenta  "Načela etike i profesionalnog rada u programskom inženjerstvu"  u suradnji s IEEE Hrvatskom sekcijom i udrugom HrOpen. Taj dokument je napravila radna grupa: IEEE-CS/ACM Joint Task Force.

Naša metodologija upravljanja projektom, među ostalim, uvažava sljedeće aktivnosti:

  • Precizno definiranje zahtjeva korisnika uvažavajući sve čimbenike važne za projekt.
  • Izradu realnog prijedloga rješenja i vremenskog okvira realizacije.
  • Izgradnju projektnog tima zajedno sa stručnjacima korisnika ili isključivo od naših stručnjaka.
  • Sagledavanje mogućnosti izrade modularnog rješenja i isporuke u fazama.
  • Praćenje projekta kroz jasno definirane kontrolne točke i izvještaje. 
  • Tajnost i zaštitu intelektualnog vlasništva kroz kontroliran pristup odgovarajućoj dokumentaciji i radnom prostoru.
  • Što bezbolniju implementaciju rješenja, održavanje, podršku, savjetovanje.