S-QA-3

 
STATISTICA & QA: STATISTIČKO UPRAVLJANJE PROCESOM
S-QA-3CILJ TEČAJA

Cilj tečaja je specijalistička izobrazba za uporabu StatSoft-ovih programskih paketa, te za primjenu osnovnih statističkih metoda i tehnika u upravljanju procesom.


NAMJENA

Tečaj je namijenjen upraviteljima proizvodnje, tehnolozima i operativnom osoblju koje radi na vođenju procesa proizvodnje, na prikupljanju, analizi i obradi podataka, te stručnjacima koji rade na unapređivanju i razvoju procesa i proizvoda, unutar sljedećih zadataka:

 • procjenjivanje podobnosti, stabilnosti i centriranosti procesa
 • ocjena učinkovitosti poduzetih preventivnih i korekcijskih aktivnosti
 • izrada specifikacija kvalitete proizvoda i planiranje razine kvalitete
 • smanjenje troškova proizvodnje i poslovanja
 • unapređivanje procesa i kvalitete proizvoda

Program je prikladan i za osobe koje rade na poslovima osiguranja kvalitete po zahtjevima normnog niza ISO 9000.


PROGRAM TEČAJA

1. STATISTIKA – OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE

2. ORGANIZACIJA STATSOFT-OVIH PROGRAMSKIH PAKETA

 • Formiranje tablica s podacima – varijable i uzorci (kolone i redovi)
 • Razmjena podataka s drugim programskim paketima: MS Excel, Lotus 123, CSS, Paradox…

3. PLANOVI UZORKOVANJA

 • Hipoteze H0 i H1, pogreške, fiksni i sekvencijalni plan uzorkovanja

4. ANALIZA PROCESA

 • Kontrolne karte – vrste i priprema za:
  • mjerljive varijable x , xprosječno R , xprosječno s, cusum
  • atributivna obilježja u, c , n, np
 • Procjena podobnosti procesa – stabilnost, centriranost, Cp, Cpk, Cpm indeksi
 • Ocjena kvalitete proizvoda – Pp, Ppk, QI koeficijenti
 • Kontrolne granice
  • za vođenje procesa
  • za izradu specifikacija kvalitete
 • Korekcijske aktivnosti, pravila statističke kontrole procesa (SPC)

5. ANALIZA PONOVLJIVOSTI I OBNOVLJIVOSTI MJERENJA

 • Mjerna nesigurnost i tolerancije
 • Ocjena ponovljivosti i obnovljivosti mjerenja (Repeatability and Reproducibility, R&R)

6. POPIS ISO NORMI IZ PODRUČJA STATISTIČKOG UPRAVLJANJA PROCESOM


Napomena:

Tečaj se odvija na osnovi programskih paketa američke kompanije StatSoft, Inc. Svaki polaznik tečaja ima na raspolaganju PC na kojem prati objašnjenja i postupke voditelja, odnosno sudjeluje u rješavanju zadanih primjera iz prakse.


TRAJANJE TEČAJA

Tečaj traje 10 sati. Termin po dogovoru.


Svi redoviti polaznici tečaja (s najviše jednim izostankom)
dobivaju certifikat StatSoft-a.

Od polaznika se očekuje predznanje iz statistike koje je
navedeno u tečaju S-QA-1 "STATISTICA & QA: OSNOVNE
STATISTIČKE METODE I TEHNIKE".