Modeliranje & Izvedivost

Ispitivanje izvedivosti rješenja novog integriranog sklopa na sustavskoj razini izvodi se uporabom biheviorističkih modela (poput MATLAB® / Simulink®) te HDL (Hardware Description Language) modela s pripadajućim analognim i digitalnim modulima.

Iako model ne može prikazati sve moguće probleme koji se mogu pojaviti, može jako dobro potvrditi izvedivost rješenja.

Kako je model temeljen na zajedničkom repozitoriju elemenata i modula, promjene u ideji i rješenju su pojednostavljene. Time je omogućeno brzo i učinkovito ispitivanje više različitih izvedbi i pronalaženje najboljeg rješenja sklopa.
 

Naša usluga modeliranja složenog integriranog sklopa na razini sustava vodi računa o bitnim svojstvima biheviorističkih i HDL modela:

  • hijerarhijska organizacija budućeg rješenja do određene razine,
  • detaljno modeliranje kritičnih i problematičnih dijelova i modula,
  • višestruko korištenje elemenata i modula pohranjenih u jedinstvenu biblioteku,
  • dizajn funkcionalnosti analognih i digitalnih modula kao i cijelog rješenja,
  • veze prema drugim alatima za elektronički dizajn (EDA alati – Electronic Design Automation),
  • prijenos rezultata modeliranja u druge alate za analizu,
  • mogućnost usporedbe više različitih izvedbenih rješenja,
  • potvrda najboljeg izvedbenog rješenja.