Kompletiranje & Mjerenja

Proizvedeni uzorak prototipa provjerava se detaljnim mjerenjima u radnim uvjetima na sobnoj temperaturi i u proširenom temperaturnom području. Prethodno se definira detaljan testni protokol i mjerno okruženje. To uključuje dizajn i izradu ispitne tiskane pločice (PCB) koja omogućuje paralelno mjerenje nekoliko komada prototipa. Definira se komunikacija i kontrola ciklusa mjerenja kroz program razvijen za mikrokontroler, te integracija mjerenja s opremom za ispitivanje, primjenom odgovarajućeg softvera. Sve to omogućuje obavljanje niza mjerenja i dobivanje strukturiranog skupa povezanih rezultata na temelju kojih se također izrađuje kvalitetna dokumentacija.

Na temelju dobivenih rezultata mjerenja moguće je nadograditi  bihevioristički model, napravljen u prvom koraku razvojnog ciklusa, te ga koristiti za provjeru funkcionalnosti prototipa u elektroničkom sustavu korisnika.

Systemcom nudi uslugu mjerenja integriranih sklopova, koja se sastoji se od sljedećeg:

  • Analiza zahtjeva na mjerenja.
  • Izrada ispitnog protokola.
  • Projektiranje potrebnog mjernog hardvera.
  • Projektiranje potrebnog kontrolnog softvera.
  • Integracija mjernog sustava i provedba mjerenja.
  • Interpretacija i dokumentiranje mjernih rezultata.

S Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu uspostavili smo blisku suradnju  u postavljanju i provedbi ciklusa mjerenja integriranih sklopova.